למידה בשעת חירום

תקשוב מחוז תל אביב

הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 2018

משרד החינוך בשיתוף פיקוד העורף, מפעיל מדי שנה, תרגיל התגוננות ארצי המדמה מצב של שיגרה בלמידה מרחוק בעתות חירום. המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק. תרגיל למידה מרחוק בחירום יתקיים במחוז תל אביב ביום שני ט"ז בשבט תשע"ז, 12 בפברואר 2017.

למידה בחירום

אוח

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA