יום ה', יג’ בניסן תשע”ט
למידה בשעת חירום
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת ז
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת ח
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת ט
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת י
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת יא
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת יב
המתן. בטעינה...
למידה בחירום
סביבות הוראה למידה
פעילות לשעות הפנאי
יש עם מי לדבר
משימות מתוקשבות א -ו
משימות מתוקשבות ז -יב