יום ה', יג’ בניסן תשע”ט
למידה בשעת חירום
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת א
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת ב
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת ג
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת ד
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת ה
המתן. בטעינה...
משימות מתוקשבות מפורטל משרד החינוך לשכבת ו
המתן. בטעינה...
למידה בחירום
סביבות הוראה למידה
פעילות לשעות הפנאי
יש עם מי לדבר
משימות מתוקשבות א -ו
משימות מתוקשבות ז -יב