יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח
למידה בשעת חירום
משרד החינוך בשיתוף פיקוד העורף, מפעיל מדי שנה, תרגיל התגוננות ארצי המדמה מצב של שיגרה בלמידה מרחוק בעתות חירום. המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק. תרגיל למידה מרחוק בחירום יתקיים במחוז תל אביב ביום שני ט"ז בשבט תשע"ז, 12 בפברואר 2017.

התרגיל מיועד להיכרות והתנסות של מורים ותלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, ניהול שיח מקוון של המורה עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום. בנוסף, תיבחן היכולת של ספקי התוכן והתשתיות ללמידה מרחוק לתת מענה אפקטיבי בזמן חירום תוך מתן דיווח על קשיים או תקלות בהם נתקלו. כלל בתי הספר בארץ מחויבים להשתתף בתרגיל למידה מרחוק בחירום, ולהפעילו במרחב הכיתתי באתר הבית ספרי. לצורך כך, נבנה אתר ייעודי הכולל: · "מרחב אתנחתא" - המפנה לפעילויות הפגה. · "מרחב מעבר ללמידה" - המפנה לתוכן דיגיטלי לימודי, *שיעורים מקוונים "צו 8" בחינוך ליסודי ותיכון, אפשרות *להזמנת כיתה מקוונת למורים המעוניינים להעביר שיעור מקוון וכן קישור לתכנים שהטלוויזיה החינוכית מציעה. · "מרחב הנחיות" – המפנה למידע והנחיות על תפעול הלמידה בשעת חירום, התמודדות ותמיכה רגשית ודגשים בהפעלת הפורטל הבית ספרי בשעת חירום. *הערה – צו 8 בחינוך והזמנת כיתה אינם פעילים בזמן תרגיל אלא רק בשעת חירום אמיתית על בית הספר לבצע מספר פעולות טרום היערכות ללמידה בשעת חירום כבר בתחילתה של כל שנה על פי ההנחיות המופיעות בקישורים הבאים: נוהל למידה בחירום אמת חשיבות הפורטל הבית ספרי מידע והנחיות המפורט לבעלי תפקידים. עם קבלת הודעה זו עליכם לפעול על פי ההנחיות המפורטות בהתאם לשלבים הבאים: מהלך ראשון היערכות לתרגיל - יתבצע ביום ראשון כ"ד בטבת תשע"ז, 22 בינואר עד יום שני ג' בשבט תשע"ז, 30 בינואר 2017 (ראו פירוט בקישור לנספחים בהמשך). מהלך שני - הפעלת תרגיל "למידה מרחוק בחירום" עם התלמידים יתבצע ביום ראשון ט"ז' בשבט תשע"ז 12 בפברואר 2017 (ראו פירוט בקישור לנספחים בהמשך). חובה על בתי הספר להיערך ולבצע בתרגיל את הפעולות הבאות: 1. ביצוע משימה אוריינית מתוקשבת ממאגר הפעילויות 2. שיח מקוון במרחב הכיתתי/מקצועי אודות הפעילות/הרצאה ו/או השתתפות בשידורים חיים מקוונים. פירוט ההנחיות בנוהל המצורף לסיוע ניתן לפנות לרפרנטית המחוזית ללמידה מרחוק ליאור בן בשט - likobb@gmail.com בברכה, יעל ירון מדריכה מחוזית לתקשוב מחוז תל אביב - נוהל למידה מרחוק בחירום.pdf