יום ה', יג’ בניסן תשע”ט
למידה בשעת חירום
משרד החינוך בשיתוף פיקוד העורף, מפעיל מדי שנה, תרגיל התגוננות ארצי המדמה מצב של שיגרה בלמידה מרחוק בעתות חירום. המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק. תרגיל למידה מרחוק בחירום יתקיים במחוז תל אביב ביום שני ט"ז בשבט תשע"ז, 12 בפברואר 2017.

המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק. תרגיל למידה מרחוק בחירום יתקיים במחוז תל אביב ביום חמישי ז' באדר תשע"ח, 22 בפברואר 2018. התרגיל מיועד להיכרות והתנסות של מורים ותלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, ניהול שיח מקוון של המורה עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום. בנוסף, תיבחן היכולת של ספקי התוכן והתשתיות ללמידה מרחוק לתת מענה אפקטיבי בזמן חירום תוך מתן דיווח על קשיים או תקלות בהם נתקלו. כלל בתי הספר בארץ מחויבים להשתתף בתרגיל למידה מרחוק בחירום, ולהפעילו במרחב הכיתתי באתר הבית ספרי. לצורך כך, נבנה אתר ייעודי הכולל: 1. "מרחב אתנחתא" - המפנה לפעילויות הפגה. 2. מרחב "מעבר ללמידה" - המפנה לתוכן דיגיטלי לימודי, *ל"צו 8 חינוכי" – הכולל שיעורים מקוונים לפי מערכת שעות (בית ספר מקוון) ואפשרות להזמנת כיתה מקוונת למורים המעוניינים להעביר שיעור מקוון. עוד במרחב הפנייה לתכנים שהטלוויזיה החינוכית מציעה. * הערה – "צו 8 חינוכי" – הפעלת בית ספר מקוון על ידי מורים "מגויסים" לשיעורים מקוונים במגוון נושאים המותאמת לתלמידי יסודי ועל יסודי והזמנת כיתה וירטואלית פעילים רק בשעת חירום אמיתית. .3"מרחב הנחיות" – המפנה למידע והנחיות על תפעול הלמידה בשעת חירום, התמודדות ותמיכה רגשית ודגשים בהפעלת הפורטל הבית ספרי בשעת חירום. עם קבלת הודעה זו עליכם לפעול על פי ההנחיות המפורטות בהתאם לשלבים הבאים: מהלך ראשון - היערכות לתרגיל למידה מרחוק בחירום: היערכות בית הספר לתרגיל "למידה מרחוק" בחירום, החל מיום ראשון כ"ז בטבת תשע"ח, 14 בינואר, עד יום ראשון כ"ו בשבט תשע"ח, 11 בפברואר 2018 (ראו פירוט בקישור לנספחים בהמשך). מהלך שני - הפעלת תרגיל למידה מרחוק בחירום: א. קבלת הודעה על הפעלת התלמידים בתרגיל "למידה מרחוק" בחירום, שתועבר ממטה המשרד באמצעות RSS אל הפורטלים הבית ספריים. ב. הפעלת תרגיל "למידה מרחוק בחירום" עם התלמידים יתבצע ביום חמישי ז' באדר תשע"ח, 22 בפברואר 2018 לנוהל בהרחבה היכנסו למסמך ההנחיות המפורט מחוז תל אביב - נוהל למידה מרחוק בחירום.pdf

 
 
למידה בחירום
סביבות הוראה למידה
פעילות לשעות הפנאי
יש עם מי לדבר
משימות מתוקשבות א -ו
משימות מתוקשבות ז -יב