יום ג', י’ בטבת תשע”ט
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 2018