יום ב', ט’ באלול תשע”ח
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 2018