יום ד', ט’ בסיון תשע”ח
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 2018