יום א', יב’ באדר א' תשע”ט
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 2018