יום ו', ל’ בתשרי תשע”ח
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 12.2.17