יום א', י’ באדר תשע”ח
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 2018