יום ה', יג’ בניסן תשע”ט
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 2018