יום ב', ו’ בחשון תשע”ט
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 2018