יום ו', כז’ בכסלו תשע”ח
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 12.2.17
למידה בחירום
סביבות הוראה למידה
פעילות לשעות הפנאי
יש עם מי לדבר
משימות מתוקשבות א -ו
משימות מתוקשבות ז -יב