יום ג', טז’ באייר תשע”ט
למידה בשעת חירום
הנחיות המחוז ללמידה מרחוק בחירום 2018
למידה בחירום
סביבות הוראה למידה
פעילות לשעות הפנאי
יש עם מי לדבר
משימות מתוקשבות א -ו
משימות מתוקשבות ז -יב